Yargıtay Kararları

SİLİNEN RESİM VE VİDEOLARI GERİ GETİRME PROGRAMINI EŞİN TELEFONUNA YÜKLEME - BOŞANMA

yuksekkaya May 17, 2024

2. Hukuk Dairesi         2022/6424 E.  ,  2022/7549 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonu ...

HAKARET SONRASI EVLİLİK BİRLİĞİNİN AZ DA OLSA DEVAM ETMESİ NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ REDDİ

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2020/4817 E.  ,  2020/6342 K.
 

Taraflar arasındaki davanın yapı ...

AFFETMEYE YÖNELİK TANIK BEYANI - YETERSİZ GEREKÇE - BOŞANMA

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2021/8152 E.  ,  2021/9455 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

HAKARET - EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİ - AFFETME

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2021/3522 E.  ,  2021/4788 K.

...

TANIK BEYANI ALEYHE DELİL OLMADIĞI SÜRECE DOĞRU KABUL EDİLİR

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2022/5251 E.  ,  2022/7591 K.
 

Taraflar arasındaki davanın yapı ...

BOŞANMA DAVASI-TANIK-DUYUMA DAYALI BEYAN

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2021/5462 E.  ,  2021/7471 K.
 

Taraflar arasındaki davanın yapı ...

VAKAYA DAYANMAMAK NEDENİYLE DAVANIN REDDİ-BOŞANMA

yuksekkaya April 15, 2024

2 Hukuk Dairesi         2021/3522 E.  ,  2021/4788 K

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi s ...

BOŞANMA DAVALARINDA ŞEREFSİZ DEMEK HAKARET - ÇOCUĞU ALDIRACAĞIM DEMEK TEHDİTTİR

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2018/4874 E.  ,  2019/5045 K.
 

Taraflar arasındaki davanın yapı ...

ÖZEL YETKİ İÇERMEYEN VEKALETNAME İLE YAPILAN İŞLEMLER - SÜRE VERME - ASİLE TEBLİGAT

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2024/1946 E.  ,  2024/1548 K.

2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 40 ıncı ve Yargıta ...

ÇOCUĞU KORUMAK AMACIYLA TEHDİT - BOŞANMA

yuksekkaya April 05, 2024

2. Hukuk Dairesi         2021/6834 E.  ,  2021/7933 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ İTHAMINDAN KURTULMAK İÇİN EVLENME - ÇOCUĞUN BAŞKASINDAN ÇIKMASI - BOŞANMA

yuksekkaya April 04, 2024

2. Hukuk Dairesi         2022/3044 E.  ,  2022/5535 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

SUÇ ÖRGÜTÜ - HİYERARŞİ UNSURU

yuksekkaya March 23, 2024

BU KARARIN BİR TAHLİLİ YÖNÜNDE MAKALEYİ OKUMAK İÇİN ►►► 

HAKSIZ TAHRİKTE ZAMAN

yuksekkaya March 17, 2024

1. Ceza Dairesi         2018/5291 E.  ,  2021/3984 K.


TÜRK MİLLETİ ADINA 

İstanbul B ...

EVE ERKEK ALAN KADIN - ÇOCUKLARA ŞİDDET - BEDDUA - FİZİKSEL ŞİDDET - KÜFÜR

yuksekkaya February 21, 2024

2. Hukuk Dairesi         2019/5082 E.  ,  2019/12571 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bö ...

CUMHURBAŞKANINA HAKARET - MÜNAFIK SÖZÜ VE HAKARET

yuksekkaya January 22, 2024

4. Ceza Dairesi         2022/5798 E.  ,  2022/17444 K.


KARAR

Bölge Adliye Mahkemesince veril ...

BOZMA SONRASI ISLAH-RET/YOK HÜKMÜ-VEKALET ÜCRETİ

yuksekkaya January 20, 2024

9. Hukuk Dairesi         2022/7592 E.  ,  2022/8340 K.


Taraflar arasında görülen dava sonucunda veril ...

GERİZEKALI DEMEK HAKARETTİR

yuksekkaya January 20, 2024

18. Ceza Dairesi         2015/3261 E.  ,  2015/3662 K.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, ba ...

BOŞ OL DEMEKLE YURT DIŞI BOŞANMA KARARININ TANINMASI - RET

yuksekkaya January 19, 2024

2. Hukuk Dairesi         2020/6076 E.  ,  2021/411 K.


ANLAŞMALI BOŞANMA-MÜŞTEREK ÇOCUĞUN ÖZEL OKUL MASRAFI

yuksekkaya January 19, 2024

2. Hukuk Dairesi         2016/7706 E.  ,  2017/2213 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda ...

EKSİK HARCI YATIRMAMA ÜZERİNE VERİLECEK KARAR

yuksekkaya January 18, 2024

1. Hukuk Dairesi         2015/11586 E.  ,  2018/10254 K.

TERDİTLİ DAVALARDA TÜM TALEPLER RET EDİLMEDİKÇE KARŞI TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLENEZ

yuksekkaya January 15, 2024

6. Hukuk Dairesi         2021/5570 E.  ,  2022/4606 K.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adl ...

İCRA DAİRESİNİ ARACI KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK

yuksekkaya December 15, 2023

T. C.
Y A R G I T A Y
1 1 . C E Z A D A İ R E S İ  

...

YUH OLSUN SANA - HAKARET

yuksekkaya December 15, 2023

T. C.
Y A R G I T A Y
4. C E Z A D A İ R E S İ

T Ü R&nbs ...

İŞTİRAK HALİNDE SUÇ - FAİLLERİN SADECE BİRİNDE SİLAHTAN SAYILAN CİSİM BULUNMASI

yuksekkaya December 15, 2023

T. C.
Y A R G I T A Y
1. C E Z A D A İ R E S İ


T Ü&nb ...

ÇOCUĞUN ALIKONULMASI - MÜŞTEKİ VE MAĞDUR BEYANI DIŞINDA DELİL YOK İSE BERAAT KARARI VERİLMELİDİR

yuksekkaya December 08, 2023

8. Ceza Dairesi         2020/15356 E.  ,  2023/9047 K.


Sanık hakkında kurulan hükmün ...

ESERDEKİ AYIBIN TADİLAT VE TAMİRATI BORÇ İKRARI ANLAMINA GELİR

yuksekkaya December 05, 2023

6. Hukuk Dairesi         2021/550 E.  ,  2021/1378 K.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan ...

TÜKETİCİ DAVALARI TÜKETİCİNİN BULUNDUĞU YER TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE AÇILABİLİR

yuksekkaya December 05, 2023

5. Hukuk Dairesi         

2022/13786 E. , 2022/14868 K.


Tarafla ...

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDER İKEN BAŞKA ERKEKLERLE İLİŞKİYE GİREN MATKULE - ÖLDÜRME - HAKSIZ TAHRİK

yuksekkaya December 04, 2023

Yargıtay Ceza Genel Kurulu

2015/610 E.,  2016/43 K.


Eşini kasten öldürme suçundan sa ...

GEREKÇE KISA KARARDA GEÇMEMİŞSE İSTİNAF SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEFHİMİ İLE BAŞLAR

yuksekkaya November 12, 2023

8. Ceza Dairesi         2023/1410 E.  ,  2023/5677 K.


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARA ...

HAGB İHLALİ SONRASI VERİLEN KARAR-GEREKÇE

yuksekkaya October 09, 2023

6. Ceza Dairesi 2021/23714 E., 2022/16541 K.

IMEI NUMARASI YERİNE TELEFON NUMARASI VERLMESİ

yuksekkaya October 09, 2023

6. Ceza Dairesi 2021/25101 E., 2022/16625 K.          


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle do ...

YARGITAY MADDİ VAKIA DENETİMİ-İSTİSNA

yuksekkaya October 05, 2023

6. Ceza Dairesi         2021/21122 E.  ,  2022/16359 K.


Bölge Adliye Mahkemesince verilen h ...

BABAYLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN SINIRLANDIRILMASI

yuksekkaya September 06, 2023

2. Hukuk Dairesi         2023/1059 E.  ,  2023/1508 K.

Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde g&oum ...

İHMALİ DAVRANIŞ İLE KASTEN ÖLÜME SEBEBİYET VERME-BEBEK

yuksekkaya August 27, 2023

1. Ceza Dairesi         2022/8964 E.  ,  2023/5068 K.


Sanıklar hakkında bozma üzerine kur ...

AVUKATIN MÜVEKKİLİNİ TEHDİDİ İDDİASI-BAKANLIK İZNİ

yuksekkaya August 05, 2023

4. Ceza Dairesi         2015/5991 E.  ,  2015/28501 K.


Tehdit suçundan şüpheli M.. ...

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS-KASTEN YARALAMA AYRIMI

yuksekkaya July 07, 2023

Ceza Genel Kurulu         2013/443 E.  ,  2015/40 K.

Kasten yaralama suçundan sanık B.. D..' ...

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA-6 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

yuksekkaya July 06, 2023

2. Hukuk Dairesi         2020/4133 E.  ,  2020/4617 K.

...

İLKE OLARAK HER ALACAK DEVREDİLEBİLİR

yuksekkaya June 29, 2023

7. Hukuk Dairesi         2022/3921 E.  ,  2022/4990 K.


Davacı vekili tarafından, davalı aleyh ...

BASKIN ESNASINDA UYUŞTURUCU ALMAYA GELEN ŞAHIS-İŞLENEMEZ SUÇ

yuksekkaya April 26, 2023

10. Ceza Dairesi         2015/1018 E.  ,  2018/9004 K.


Toplanan deliller ve dosya içeriğ ...

DAVACI, DAVALININ ADRESİNİ BULAMAZ İSE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya April 24, 2023

11. Hukuk Dairesi         2016/10739 E.  ,  2018/3110 K.


Taraflar arasında görülen da ...

CİNSEL İLİŞKİNİN UZUN SÜRE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ-BOŞANMA DAVASI

yuksekkaya April 17, 2023

 

2. Hukuk Dairesi         2006/15367 E.  ,  2007/3526 K.

YAPAY VAJİNA-BOŞANMA DAVASI-KUSUR

yuksekkaya April 17, 2023

2. Hukuk Dairesi         2009/14616 E.  ,  2010/16811 K.

...

MEŞRU SAVUNMA VE SINIRIN AŞILMASI KAVRAMLARININ SINIRLARI

yuksekkaya April 08, 2023

1. Ceza Dairesi         2021/10343 E.  ,  2021/14776 K.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gaziantep Bölge Adliye M ...

ADET ÜZERE DÜĞÜNDE ÖDENMEYEN PARANIN İSTENMESİ-YAĞMA

yuksekkaya April 03, 2023

6. Ceza Dairesi         2014/11558 E.  ,  2017/5926 K.


Yerel Mahkem ...

HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

2. Hukuk Dairesi 2014/22901E., 2017/2022 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve ...

FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023

1. Ceza Dairesi         2020/4209 E.  ,  2021/567 K.
TÜRK MİLLETİ ADINA 

Sanık ... hakkın ...

TEFECİLİK SUÇU VE ŞARTLARI

yuksekkaya January 17, 2023

9. Ceza Dairesi         2020/4297 E.  ,  2020/182 K.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz ...

BOŞANMA DAVASI AÇARAK FİİLİ AYRILIK - MANEVİ TAZMİNAT - KUSUR

yuksekkaya January 15, 2023

2. Hukuk Dairesi         2020/1403 E.  ,  2020/2450 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

DAVANIN NAKLİ - KABUL EDİLEBİLİRLİK

yuksekkaya January 15, 2023

5. Ceza Dairesi         2021/16037 E.  ,  2022/2 K.

Sanıklar ..., ..., ... ...

EKSİK VE YETERSİZ GEREKÇE - BOZMA KARARI

yuksekkaya January 13, 2023

1. Ceza Dairesi         2021/746 E.  ,  2021/515 K.
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak o ...

UYUŞTURUCU KULLANMAK-ETKİN PİŞMANLIK

yuksekkaya January 12, 2023

10. Ceza Dairesi         2019/6255 E.  ,  2020/10 K.

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞ&U ...

ANNE SÜTÜ ALAN ÇOCUK-BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ

yuksekkaya January 09, 2023

2. Hukuk Dairesi         2019/7791 E.  ,  2020/685 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINMA-BOŞANMA

yuksekkaya January 09, 2023

 

2. Hukuk Dairesi         2011/4615 E.  ,  2012/2020 K.

Taraflar arasındaki davanın ya ...

BOŞANMA KARARI KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ADAM ÖLDÜRME-SADAKATSİZLİK-HAKSIZ TAHRİK

yuksekkaya December 29, 2022

1. Ceza Dairesi         2021/13267 E.  ,  2022/8342 K.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Katılanlarla bi ...

ASGARİ ÜCRET-KAZANÇ-YOKSULLUK NAFAKASI

yuksekkaya December 29, 2022

2. Hukuk Dairesi         2022/6895 E.  ,  2022/9090 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

HAKSIZ TAHRİK - ETKİ TEPKİ DENGESİNİN BOZULMASI

yuksekkaya December 19, 2022

1. Ceza Dairesi         2021/10671 E.  ,  2022/51 K.

Gereği görüşülüp düş&uu ...

AİLE KONUTUNU EŞİN SATMASI - TAPU İPTAL DAVASI

yuksekkaya December 18, 2022

2. Hukuk Dairesi         2020/6777 E.  ,  2021/806 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi ...

KASTEN ÖLDÜRME - OLASI KAST

yuksekkaya December 17, 2022

1. Ceza Dairesi         2020/2525 E.  ,  2021/2728 K.
TÜRK MİLLETİ ADINA 


... ...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME - HUSUMET

yuksekkaya December 16, 2022

1. Ceza Dairesi         2010/357 E.  ,  2011/7972 K.
R.. D..'ı kasten öldürmeye teşebb& ...

ÖLÜME NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA - KASTEN YARALAMA

yuksekkaya December 15, 2022

1. Ceza Dairesi         2014/825 E.  ,  2014/2149 K.

Sanıklar .... hakkında ölüme neden olac ...

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA - YARGITAY KARARI

yuksekkaya December 15, 2022

1. Ceza Dairesi         2020/3408 E.  ,  2021/6916 K.

Dosya inecelendi
Gereği görüş&u ...

KAYINVALİDEYE HAKARET - ERKEĞİN TEPKİSİ - KUSUR - BOŞANMA

yuksekkaya December 13, 2022

2. Hukuk Dairesi         2022/6882 E.  ,  2022/9085 K.

Taraflar a ...

SAHTE İMZA İLE ALINAN TELEFON-TAAHHÜT VERME-FATURAYA YANSIYAN BORÇ-İTİRAZ

yuksekkaya November 30, 2022

3. Hukuk Dairesi         2021/6309 E.  ,  2022/2954 K.

Davacı; GSM abonesi olan davalının 2018/2 ila 2018/7 d&o ...

KENTSEL DÖNÜŞÜM-KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN TAHLİYE-ZARARIN TAZMİNİ

yuksekkaya November 30, 2022

3. Hukuk Dairesi         2021/6311 E.  ,  2022/1085 K.

Davacılar; beş yıl süreli kira sözleşmesi ile ...

DAVA ZAMANANAŞIMI, DAVA AÇMA HAKKININ VAR OLDUĞUNU ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTE İŞLEMEYE BAŞLAR

yuksekkaya November 30, 2022

3. Hukuk Dairesi         2021/6312 E.  ,  2021/11810 K.


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mah ...

EKİP ARABASINI ÇALMAK-ZORUNLULUK HALİ-HIRSIZLIK

yuksekkaya November 30, 2022

13. Ceza Dairesi         2014/9942 E.  ,  2014/31481 K.


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edil ...

İHAYEYE FESAT - FAİLLİK DURUMUNUN GENİŞLETİLEMEYECEĞİ - FAİLİ OLMAYAN SUÇA ŞERİKLİK OLMAZ

yuksekkaya November 29, 2022

5. Ceza Dairesi         2018/5181 E.  ,  2022/13450 K.


Mahalli mahkemece verilen hüküm ...

NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR - ÖNCEYE DAYALI RUH SAĞLIĞI BOZUKLUĞU

yuksekkaya November 29, 2022

14. Ceza Dairesi         2018/754 E.  ,  2018/4632 K.


İlk derece mahkemesince verilen hük& ...

KARŞILIKLI BOŞANMA-KUSURUN NEDENİ

yuksekkaya November 28, 2022

2. Hukuk Dairesi         2019/1370 E.  ,  2019/6652 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda ...

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA-KASTEN ADAM ÖLDÜRME

yuksekkaya November 13, 2022

1. Ceza Dairesi         2020/1391 E.  ,  2020/2621 K.


TÜRK MİLLETİ ADINA 

HAKSIZ TAHRİK-İNDİRİM-MÜŞTEREK FAİLLİK-YARDIM EDEN

yuksekkaya November 13, 2022

1. Ceza Dairesi         2019/4018 E.  ,  2020/1566 K.


TÜRK MİLLETİ ADINA 

RÜŞVET - GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA - HTS KAYITLARI

yuksekkaya November 09, 2022

Ceza Genel Kurulu 2013/247 E.,  2015/60 K.

Rüşvet verme suçundan sanık M.. Ç..'in beraatına ilişkin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yarg ...

HTS KAYITLARI TEK BAŞINA MAHKUMİYET İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR

yuksekkaya November 09, 2022

Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/1663 E., 2016/271 K.

Dosya incelendi.


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

...

BİR ANLIK ÖFKE-HAKARET-TEHDİT-BOZMA

yuksekkaya November 08, 2022

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2013/33459 E., 2016/1538 K.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve k ...

TÖRE SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME-NAMUS CİNAYETİ AYRIMI

yuksekkaya November 01, 2022

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Esas : 2014/1719 Karar : 2014/2733 Tarih : 29.04.2014

 

Toplanan deliller kar ...

SAHTE FATURA - EKSİK İNCELEME

yuksekkaya October 17, 2022

11. Ceza Dairesi         2018/1666 E.  ,  2020/2021 K.

 

& ...

KASTEN YARALAMA-HAKARET

yuksekkaya October 17, 2022

18. Ceza Dairesi         2019/7778 E.  ,  2020/2021 K.

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ DURUMUNDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM SÜRESİNİN HATALI BELİRLENMESİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAZ

yuksekkaya October 16, 2022

6. Ceza Dairesi 2018/2151 E., 2020/2520 K.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz ed ...

BOŞANMA ÖNCESİ TAŞINMAZIN DÜŞÜK BEDELLE SATIŞI - MUVAZAALI SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ

yuksekkaya October 16, 2022

T.C. Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

2017/1446 E., 2021/65 K.

ONBİR SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENME SÜRESİ 1,5 SAAT OLMALI VE DAVA DURUMUNDA HESAPLAMA BUNA GÖRE YAPILMALIDIR

yuksekkaya October 16, 2022

9. Hukuk Dairesi         2016/23373 E.  ,  2020/10200 K.

Davacı İsteminin Özeti:

ISLAH İÇİN KANUNDA 1 HAFTALIK SÜRE ÖNGÖRÜLMÜŞSE DE MAHKEMECE DAHA UZUN BİR SÜRE VERİLEBİLİR

yuksekkaya October 16, 2022

Hukuk Genel Kurulu         2015/3666 E.  ,  2018/244 K.

 

Taraflar ...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMEYEN DELİL, DEF’İ VE İTİRAZLAR DAVADA İLERİ SÜRÜLEBİLİR

yuksekkaya October 16, 2022

3. Hukuk Dairesi 2020/10143 E.  ,  2021/2603 K.


Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heye ...

TRAFİK KAZASI - TAZMİNAT - ARKA KOLTUK EMNİYET KEMERİ - MÜTERAFİK KUSUR

yuksekkaya October 16, 2022

4. Hukuk Dairesi 2021/3759 E., 2021/4961 K.

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından davanın kısmen kabu ...

TAHRİK - TANIK BEYANI - EKSİK CEZA TAYİNİ

yuksekkaya October 16, 2022

1. Ceza Dairesi         2019/3537 E.  ,  2020/250 K.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

POLİS MEMURU - DUR İHTARI - HAKSIZ TAHRİK - BİLİNÇLİ TAKSİR -OLASI KAST

yuksekkaya October 16, 2022

1. Ceza Dairesi         2019/205 E.  ,  2019/2020 K.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA < ...

DİZİ PUSULASI YAPILMAMASI BOZMA SEBEBİDİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi         2019/8364 E.  ,  2020/674 K.

 

Taraflar arasındaki davanın y ...

HAKARET VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ İLE CİNSEL BİRLİKTELİKTEN KAÇMAK EŞİT KUSUR SAYILIR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi         2019/7274 E.  ,  2020/622 K.

 

Taraflar arasındaki davanın y ...

DELİL OLARAK SUNULAN CD İÇERİĞİ BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELENMELİDİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi         2019/7060 E.  ,  2020/617 K.

 

Taraflar arasındaki davanın y ...

KESİNLEŞEN KARARDAN FERAGAT EDİLEMEZ - ZİYNET EŞYASI DEĞERİ TEMYİZ SINIRI ALTINDA İKEN TEMYİZE KONU EDİLEMEZ

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi         2019/7587 E.  ,  2020/696 K.

 

Taraflar arasındaki davanın y ...

BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMEK AF OLARAK DEĞERLEMDİRİLEMEZ - KUSUR BELİRLEMESİ KESİNLEŞEN VE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN OLAYLARLA BELİRLENİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2020/274 E.  , 2020/632 K.

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda b&o ...

BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINMA - BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2011/4615 E.,  2012/2020 K.

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda ma ...

UYUŞTURUCU KULLANAN BABA - ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/7791 E., 2020/685 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge ad ...

EŞİNİN İŞVERENİNİ ARAMAK - EŞİNİN CEP TELEFONUYLA EŞİ GİBİ MESAJ YAZMAK - KUSUR - BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi         2016/23295 E.  ,  2018/9757 K.


Taraflar aras ...

AVUKATIN AZLEDİLMESİ - AVUKATLIK ÜCRETİ - DAVA DEĞERİ VE ISLAH

yuksekkaya October 16, 2022

T.C YARGITAY 13.HD
Esas: 2019/2364
Karar: 2019/9890

 

Karar Tarihi: 14/10/2019

HAGB KARARI HAKİMİN TAKDİRİNDEDİR VE UYGULAMAK ZORUNDA DEĞİDİR.

yuksekkaya October 16, 2022

Ceza Genel Kurulu         2015/99 E.  ,  2018/313 K.


EVLİLİK İLE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI ORTADAN TAMAMEN KALKMAZ

yuksekkaya October 16, 2022

12. Ceza Dairesi         2019/2121 E.  ,  2019/5170 K.

 

...

DİŞ KIRIĞI KEMİK KIRIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

yuksekkaya October 16, 2022

(Kapatılan)3. Ceza Dairesi         2020/16789 E.  ,  2021/1852 K.

 

YOKSULLUK NAFAKASI - MADİ MANEVİ TAZMİNAT - KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE KONU ETME

yuksekkaya October 16, 2022

12. Hukuk Dairesi

 

2006/10799 E., 2006/13163 K.

 

AVUKATIN ÜST ÜSTE MAZERET DİLEKÇESİ SUNMASI - DAVAYI UZATMA GÖRÜŞÜNÜN YANLIŞLIĞI

yuksekkaya October 16, 2022

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

E. 2020/2604 K. 2021/31 T. 11.1.2021


DAVA : ...

DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMA - KARAR DURUŞMASI - SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

yuksekkaya October 16, 2022

4. Ceza Dairesi         2021/35679 E.  ,  2021/30044 K.


Tehdit s ...

TEBLİGAT - SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

yuksekkaya October 16, 2022

8. Ceza Dairesi         2019/5261 E.  ,  2021/23341 K.

Gereği görü ...

TEŞHİS YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ - USULSÜZ TEBLİGAT

yuksekkaya October 16, 2022

2. Ceza Dairesi         2021/9525 E.  ,  2022/75 K.

Dosya incelenerek gereği d&uu ...

SANIĞA TEFHİM İLE TEMYİZ SÜRESİ BAŞLAR MÜDAFİİYE YAPILAN TEBLİĞ SÜREYİ YENİDEN BAŞLATMAZ

yuksekkaya October 16, 2022

Ceza Genel Kurulu         2019/187 E.  ,  2021/612 K.

Eşyayı gümrük i ...

TEHDİT - SOYUT BEYAN - ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

yuksekkaya October 16, 2022

6. Ceza Dairesi         2021/22417 E.  ,  2021/20743 K.

Mahalli mahkemec ...

HIRSIZLIK - DEĞER AZLIĞI - İNDİRİM

yuksekkaya October 16, 2022

6. Ceza Dairesi         2021/4868 E.  ,  2021/20707 K.

Mahalli mahkemece veri ...

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI - EKSİK İNCELEME - LEHE KANUN BELİRLENMESİ

yuksekkaya October 16, 2022

12. Ceza Dairesi         2020/2622 E.  ,  2022/138 K.

Verileri hukuka aykırı ola ...

KREDİ KARTINI İPTAL ETME-KAYINVALİDEYE MANYAK KARI DEMEK-MANEVİ TAZMİNAT

yuksekkaya October 16, 2022

Hukuk Genel Kurulu 2017/2733 E. , 2021/1053 K.

1. Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 12 ...

BOŞANMADA "EVE DÖN İHTARI" ÇEKİLMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

yuksekkaya October 16, 2022

Y A R G I T A Y  2. Hukuk Dairesi 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yu ...

SALAK, GERİ ZEKALI, APTAL, MANYAK GİBİ SÖZLER VE BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/4319 E. , 2019/11919 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

"10 TANE KARI BULURUM AMA BİR TANE ANA BULAMAM" DEMEK-BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/5103 E. , 2019/12386 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

EŞİNİN KIZ OLMADIĞI YÖNÜNDE SÖYLENTİ ÇIKARMAK - BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/6118 E. , 2019/12831 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

"SENİN ALLAH BELANI VERSİN" DEMEK-BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/5082 E. , 2019/12571 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

DİN, DİL, IRK AYRILIĞI-BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2007/20869 E. , 2009/2421 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece ...

ŞANS OYUNLARI OYNAMAK-BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/4035 E. , 2019/11741 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

EŞİN ARABASINA ZARAR VERMEK

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2007/3741 E. , 2007/17683 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece ...

EŞİ YALNIZ BIRAKMAK

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2015/20218 E. , 2016/13513 K. 

Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı Taraflar arasında ...

HASTA EŞİ HOCAYA GÖTÜRMEK ve BOŞANMA

yuksekkaya October 16, 2022

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-169 E. , 2008/210 K.

Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama s ...

ÇOCUK İSTEMEMEK BOŞANMA SEBEBİDİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2012/8578 E. , 2012/28403 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece ...

BEDDUA ETMEK BOŞANMA SEBEBİDİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2010/6943 E. , 2011/10551 K.
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davanın yapı ...

FİİLİ AYRILIK, TEK BAŞINA BOŞANMAYA YETERLİ DEĞİLDİR

yuksekkaya October 16, 2022

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2015/20364 E.
2016/13480 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi son ...

İSTİNAF AŞAMASINDA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMAYA ÇEVRİLEBİLİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2021/4052 E. , 2021/6876 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi h ...

TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKALARINI HAKİM, KENDİLİĞİNDEN TESPİT ETMEK ZORUNDADIR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2021/2385 E. , 2021/3567 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi h ...

İŞ KONUSUNDA YALAN SÖYLEMEK- ÖNCEKİ EVLİLİKTEN BAHSETMEMEK KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/7740 E. , 2019/12025 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye ...

ORTAK KONUT OLUŞTURULAMAMASI- KUSUR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2018/3569 E. , 2019/4793 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi h ...

EŞİN YAZIŞMALARININ EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ ALMAK HUKUKA UYGUN DELİLDİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2021/478 E. , 2021/1604 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hu ...

EŞ VE EVLE İLGİLENMEME, İHTİYAÇLARI KARŞILAMAMA, EŞİ EVDE YALNIZ BIRAKMA

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/2993 E. , 2019/8787 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi h ...

HUKUKA AYKIRI DELİLLERE DAİR TANIK BEYANLARI KARARA ESAS ALINAMAZ

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2019/377 E. , 2019/7006 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarih ...

CAHİLLER DEMEK, BAKIM VE HİJYENE DİKKAT ETMEMEK, EŞİN AİLESİYLE GÖRÜŞMESİNE ENGEL OLMAK

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2016/17231E. , 2018/5989 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası göster ...

"ÇALDIYSAM KOCAM ÖDESİN" DEMEK

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2016/8766 E. , 2017/14312 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, y ...

YABANCI KARŞI CİNSLERLE İLETİŞİM KURMAK VE MESAJLAŞMAK, SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRIDIR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi  2014/19488  E. , 2015/3951 K.

Taraflar arasındaki "boşanma"ve davalı tarafından açılan "karşı boşanma" ...

DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİR VARSA, YOKSULLUK NAFAKASI ÖDENMEZ

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2020/4896 E. , 2020/6292 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tari ...

BOŞANMADA MADDİ VE/VEYA MANEVİ TAZMİNAT İÇİN, AĞIR VEYA EŞİT KUSURLU OLMAMAK GEREKİR

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2020/4709 E. , 2020/6047 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tari ...

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GEREKTİRİYORSA ANNESİNİN KIZLIK SOYADINI ALABİLECEĞİ

yuksekkaya October 16, 2022

Y A R G I T A Y

2. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2020/2199

KARAR NO:2020/3166


TÜRK MİLLETİ ADINA

EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI İÇİN BARIŞMA TEKLİFİ VEYA GÖRÜŞMESİ AF NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEMEZ

yuksekkaya October 16, 2022

Y A R G I TA Y

2. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2020/1970

KARAR NO: 2020/3675


Taraflar arasındaki davanın ...

TARİHİ BELLİ OLMAYAN HAKARET VE TEHDİT BOŞANMA KARARINDA HÜKME ESAS ALINAMAZ

yuksekkaya October 16, 2022

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/4873 E. , 2020/5755 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk ...

MANEVİ TAZMİNAT - KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

yuksekkaya October 16, 2022

2. Hukuk Dairesi 2010/23389-2011/23651 E-K

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkem ...

TEFECİLİK SUÇU VE ŞARTLARI

yuksekkaya January 17, 2023

HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023